Բառախմբից առանձնացնել գույն ցույց տվող բառերը: Վճիտ,խաժ ,զիլ ,կաթնաթույր ,ձյունափառ, մավի ,ձյունաթույր, բիլ, որբ ,ոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ, դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, նշույլ,լուրթ: