Մեխանիկական շարժման օրինակ՝ ինքնաթիռի տեղափոխումը Նյութական կետ՝ ինքնաթիռը չի շարժվում ուղևորների նկատմամբ,շարժվում է միջավայրի նկատմամբ Հետագիծ՝ ինքնաթիռը թողնում է հետագիծ Տեղափոխություն՝ տեղափոխվում է Հայաստանից դեպի Ռուսաստան