1․ Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի առաջին արմատ․
Արև, բազում, գիր, գլուխ, դեղ։

Արև-արևածագ,արևաշող,արևահարվել,արևահամ,արևադեմ,արևածաղիկ։

Բազում-բազմիմաստ,բազմաղբյուր,բազմաստիճան,բազմապատկում,բազմաթիվ

Գիր-գրականություն,գրախանութ,գրադարան,գրատախտակ,գրասեղան

Գլուխ-գլխարկ,գլխացավ,գլուխգործոց,գլուխկոտրուկ

Դեղ-դեղատուն,դեղնախտ,դեղագործ,դեղահաբ,դեղատուփ,դեղատոմս

 2․Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի վերջին արմատ․ 
Գիծ, ծաղիկ, ցույց, միտ, նկար։

Գիծ-Հեռագիծ,հատակագիծ,հետագիծ,կորագիծ,ուղեգիծ,տրամագիծ,

Ծաղիկ-արևածաղիկ,ձնծաղիկ,ջրծաղիկ,աստղածաղիկ,ջրածաղիկ

Ցույց-ժամացույց,լուսացույց,հեռուստացույց, նստացույց,կողմնացույց

Միտ-սրամիտ,խելամիտ,բթամիտ,կարծրամիտ,մանկամիտ

Նկար-բնանկար,գծանկար,դիմանկար,մանրանկար,լուսանկար,յուղանկար