Տեղադրել տրված բառերը համապատասխանեցնելով բառերը։

Ճանապարհորդը թաղծամշուշ աչքերը ժամանակ առ ժամանակ հառում էր նվիրական բարձունքին, ձգտում դեպի լեռան գագաթը՝ ջանալով աստիճաններ փորել սառույցի  վրա։

սառույց, ձգտել, ջանալ, հառել

Դռնապանի կցկտուր քրթմնջումից Զմի ցնծագին ալիք խլրտաց ծաղրածույի հոգում կծկված շուրթերը հետ գնացին ,և նա բռնկվեց մի վարակիչ ծիծաղով, որից ցնցվում էր ողջ մարմինը։

կծկել, քրթմնջում, ծաղրածու, ար