Տրված բառերի առաջին արմատներով կազմել բարդ բառեր՝ վերջին բաղադրիչ դարձնելով։

սպիտակաթույր-ձյունասպիտակ            կիսալու սին-

ժպտերես-մեղմաժպիտ                             անվանաթերթ-հայրանուն

բանաստեղծ-սրտաբան                            մեծամտություն

քարտաշ-երկրաքար                                 խառնաշփոթ

ծառազարդ-տոնածառ                             սեղանապետ-բարձրասեղան

զանգակակատուն-տեսազանգ                փնջաձև-ծաղկեփունջ