Առաջադրանք

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը .

Ամենամեծ երկնիշ՝  99       , ամենափոքր եռանիշ՝  100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: 

             -99+(-100)= -199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ :

 

գ)Հաշվեք |a|-ն :

 

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը:
                   5

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները:
          22, 44, 66, 88

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի:
24 – 8 = 16
24+8+16= 48
Նվազելին՝24,

հանելին՝8,

տարբերություն`16:

  5.1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ:

25/18 = 1,389 1,35<1,389<1,4

Պատ՝ 25/18

6.10/3; π; 10 թվերը դասավորեք նվազման կարգով:
3,3(3) 3,14 , 10/5

7.Գտնել արտահայտության արժեք. 

ա)3 *33 *63

բ) 0,12525

գ)8-0,5 *814

դ)(( 32)3)27

 

  1. Գտնել արտահայտության արժեք.


2cos 8 +sin 8 2

2cos 8 +sin 8 2

9.( 22)3 + cos *tg74

10.15 *cos 35   + sin 15 * sin 35

Տեքստային խնդիրներ

1.30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ:

ա/ Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում:

բ/ Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ:

գ/ Քանի՞ էջ է մուտքագրել առաջին օպերատորը, եթե նրանք համատեղ  մուտքագրել են 88 էջ: 

դ/ Համատեղ աշխատելով նրանք քանի՞ ժամում կմուտքագրեն 165 էջ:

 

2.Գտեք այն բոլոր ուղղանկյուն եռանկյունները, որոնց կողմերն արտահայտվում են թվաբանական պրոգրեսիա կազմող բնական թվերով:

 

  1. Ի՞նչ կշռային հարաբերությամբ պետք է խառնել 25% — անոց աղի լուծույթը մաքուր աղի հետ  40% -անոց աղի լուծույթ ստանալու համար:

  2. Բանվորը պետք է աշխատեր 4 ժամ: Նա 2 ժամ աշխատելուց հետո ևս 3 ժամ աշխատեց, բայց 20% նվազ արտադրողականությամբ: Քանի՞ տոկոսով բանվորը կատարեց առաջադրանքը:

 

  1. Գտեք 10 սմ կողմ ունեցող ABCD շեղանկյան BF բարձրությունը, եթե

<ADB=75°: