Միացեք առցանց «հանրաքվեին»։

Կրթահամալիրի բարեկամները, համայնքի՝ օտար լեզուներով խոսող անդամները կարող են լրացնել անգլերեն հարցաթերթիկը։

Մասնակցել ենք ես և մայրս ՝ Մերի Հովեյան, Մարիկա Հարությունյան։