1.Ի՞նչ կատեգորիաների են բաժանվում ժամանակակից լանդշաֆտները։

Չփոխված կամ նախասկզբնական լանդշաֆտներ

Թույլ փոխված լանդշաֆտներ,

Խախտված, ուժգին փոփոխված լանդշաֆտներ,

Ձեևափոխված կամ իսկական կւլտուրական լանդշաֆտներ։

2.Ի՞նչ մեթոդներ են մշակված կուլտուրական լանդշաֆտի վերափոխման համար

Կուլտուրական լանդշաֆտի կարգավորման համար գիտությունը մշակել է մի շարք մեթոդներ՝ տեխնոլոգիական, տարածքային-պլանավորման, ագրոտեխնիկական, ֆիտոմելիերատիվ և այլն։