Այս աշխատանքներով մասնակցում եմ քոլեջի ցուցահանդես վաճառքին, որի հասույթը փոխանցվելու է համահայկական հիմնադրամին: