Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի:

Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի:

Երեք անծանոթ երիտասարդ դուրս բերվեց սրճարանից  ոստիկիաների կողմից;

Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված:

Նորահայտ մի առեղծված լուծվում է հիմա գիտնակաների կողմից։

Մացառների փշերը պատառոտել են վաշտի մարտական դրոշակը:

Վաշտի մարտական դրոշակը  պատառոտվել է մացառների փշերից:

Սայլերի անիվների միալար թխթխկոցը օրորում էր մեզ:

Մենք միալար օրօրվում էինք սայլերի անիվների թխկթխկոցից։

Լուսնի կաթնագույն շողերը լուսավորեցին գետի արծաթազօծ գոտին:

Գետի արաթազօծ գոտին լուսավորվեց լուսնի կաթնագույն շողերից։

Դավիթը սանդուղքից  թափով ցած քաշեց որբևայրի քրոջը:

Որբևայրի քույրը սանդուխքից թափով ցած քաշվեց Դավթի կողմից։

Առատ տեղացող ձյունը ծածկեց սարերի լերկ գագաթները:

Սարերի լերկ գագաթները ծածկվեց առատ տեղացող ձնից։

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտեց որդին:

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտվեց որդու կողմից։

Ուղեկցորդները նորեկներին առաջնորդեցին դեպի վերնատուն:

Նորեկները առաջնորդվեցին դեպի վերնատուն ուղեկցողների կողմից։

Մեղմ զեփյուռը շոյում էր ձիու արևազօծ բաշը:

Ձիու արևազօծ բաշը շոյվում էր մեղմ զեփյուռից։

2Առանձին նախադասությունների մեջ գործածեք ծրագրել և ծրագրավորեք , հավաքել և հավաքագրել, ցույց տալ և ցուցադրել հարանունները։

Այս ամիս մենք ծրագրել ենք գնալ ֆոտոնկարահանույմների։

Մեր կուրսի տղաները կարողանում են ծրագիրը համակարգչի մեջ ծրագրավորեն։

Ես հավաքեցի նյութը և ուղարկեցի տնօրինությանը։

Ցուցարարները հավաքագրում էին ամբոխին։

Ընկերուհիս ցույց տվեց իր նոր ժամացույցը։

Ապագայում մտադիր եմ իմ կարած հագուստները ցուցադրել։