Բնական ռեսուրսների դասակարգումն ըստ օգտագործման եղանակի: Առանձնացվում է երկու խումբ։
Առաջին` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես արտադրամիջոց։
Ախատանքի առարկա, գործիք կամ էլ որպես դրանց ստացման աղբյուրներ
Երկրորդ` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես սպառման առարկա:
Խմելու ջուր, ձկներ, որսի մսատու կենդանիներ, սնկեր։

Բնական ռեսուրսները ըստ ծագման լինում են՝
1․ հողային- կավ
2․ հանքային- բնական հանածոներ
3․ ջրային- ձկներ
4․ համաշխարհային օվկիանոսի- ջրեր
5․ հագուստի- կտորներ
6․ կենսաբանական- կենդանիներ

Բնական ռեսուրսները ըստ սպառման հնարավորության լինում են, սպառվող և չսպառվող ։

Սպառվող ռեսուրսները լինում են վերականգնվող և չվերականգնվող։
Սպառվող և չվերականգնվող են բոլոր տեսակի հանքային ռեսուրսները (օգտակար հանածոներ):

Բնական ռեսուրսները բաժանվում են, փոխարինելիի և անփոխարինելիի:

Անփոխարինելի ռեսուրսներ-Օրինակ` մարդկանց, կենդանիների ու բույսերի շնչառության համար անփոխարինելի է մթնոլորտի թթվածինը, խմելու համար` քաղցրահամ ջուրը: 

Փոխարինելի ռեսուրսներ— մետաղը, փայտանյութը, բնական կաշին ու մորթին, բնական թելերը:

Օրինակ` մարդկանց, կենդանիների ու բույսերի շնչառության համար անփոխարինելի է մթնոլորտի թթվածինը, խմելու համար` քաղցրահամ ջուրը:

Վերականգնումն ըստ ռեսուրսների լինում են վերականգնվող ռեսուրսներ և չվերականգնվող ռեսուրսներ։

Վերականգնվող ռեսուրսներ են-բույսերը, կենդանիները, գետերի ու լճերի ջրային պաշարները:

ՉՎերականգնվող ռեսուրսներ են-օգտակար հանածոները:

Աղբյուրը՝ Էմանուել Ագջոյանի բլոգ