Ազիմուտ նշանակում է անկյուն։ A=(t-1)*15-180

13:00

A=(13:00-1)*15-180=0

Ինչպես գտնել բևեռային աստղը։ Որպեսզի գտնել բևեռային աստղը անհրաժեշտ է երկնքիվրա գտնել Մեծ Արջի համաստեղությունը, այնուհետև հաշվարկել այդ համաստեղությունից 5 հավասար հատված։ Վերցնել արտաքին 2 աստղերը և 5 հատված դեպի վերև գնալ ։ Դա կլինիբևեռային աստղը։ Բևեռային աստղը միշտ ցույց է տալիս հյուսիսը։