1.Կազմել հայկական ազգանուններ -ունի, -ունց, -ենց մասնիկներով։ 

Բագրատունիներ, Երվանդունիներ,Ռշտունիներ բառեր։ 

Բակունց, Ադոնց, Բրոտենց

2․ Գտնել կապույտ երանգը մատնանշող բառեր։ 

Երկնագույն, լազուր, լուրթ


3․Գտնել հետևյալ կենդանիների արձակած ձայները։ 

Առյուծ-մռնչուն, կատվի-մլավոց,  թռչունի-դայլայլ,  շան-հաչոց,  գայլի-ոռնոց, ձիու-մրնջյուն,  արագիլի-կափկափյուն,  մեղվի-բզզոց,  հորթի-մրնչում,  ոչխարի-մայուն ,  աղավնու-ղունղունոց, այծի-մկկոց։ 

2

Նախօրոք-իմանալ, լսել, կարդալ

Պատնիվեր-Մագլցեցի

Ժամանակ առ ժամանակ-մարզվել, հանդիպել, այցելել

Մշտապես-խոստանալ,

Բարոյապես

Օրեցօր

Իսհույն

Փոքր-ինչ

Ավելի ու ավելի

արտվաբեր

Ներքուստ

Ոտնկայս

Հիմնովին

Վերջիվերջո

Փոխնութող