ՀՀ-ում բիզնես գործունեության համար վճարվող հարկերը։

1.Ավելացված արժեքի հարկ ԱԱՀ НДС ։ Ավելացված արժեքի հարկը ապրանքների ու ծառայություների վարձակալության աշխատանքների կատարման համար վարկ է։Ավելացված արժեքի ԱԱՀ արժեքը կազումում է վճարված գումարի 20%,այն վճարվում է ամսեկան,նկատի ունենանք որ որոշ ապրանքներ ազատված են ԱԱՀ-ից։

2.Շահույթահարկը բիզնեսի համախառն եկամուտի պետ բյուդջե վճարվող հարկն ե շահույթահարկի դրույքաչափը նույն պես 20% է իսկ հաշվարկելիս համախառն եկամուտից նվազեցնում են ձեռնարկատիրական ծաղսերը շահույթահարկը վճարվում է տարեկան 1 անգամ։

3.Ակցիզային հարկ-դա հարկ է որը վճարվում է հետևյալ ապրանքները վաճառելու կամ ՀՀ ներմուծելու համար՝Ալկոհոլային արտադրանք, ծխախոտ, քսայուղ, բենզին,դիզ վառելիք, նավթամթերք, ճնշակայանում վաճառվող բնական գազ։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափը կախված է հարկվող ապրանքի տեսակից։

4.Շրջանառության հարկ-այս հարկը փոխարինում է ԱԱՀ հարկին և շահույթահարկին։Այդ հարկից օգտվելու համար պետք է ամեն տարի միջև փետրվաէի 20 հարկային ներկայացնել համապատասխան հայտարարություն։Այն վճարվում է ամբողջ շրջանառության հաշվարկից եռամսյակը մեկ։Դրույքաչափը հազմում է ծառայություների համար 5%, առևտրի համար5% առտադրության համար3.4%
հանրային սննդի համար 6%։ Այս հարկը կարող են վճարել միայն այն կազմակերպություները որոնց շրջանառությունը նախորդ և չի գերխզանցել 580000դրամ։ Այս հարկից չեն կարող օգտվել աքցիզային ապրանքներ վաճառողները։