Տրված բառախմբից ընտրել բառեր, որոնց միացումով ստացվեն անձնանուններ։

Վարդ, արեգ, շատ, այր, նազ, արև, հուր, ակ, գես, նար, անուշ, ժիր, ծով, աչք, նոր, երես, ալ, սև, մայր, լուսին, կաթ, թագ, շող, պետ, ազգ, խաժ, լույս, հայր։

Վարդանուշ, Արեգնազ, Մայրանուշ, Խաժակ, Ծովակ, Սևակ, Ժիրայր, Լուսերես, Վարդերես, Շողակաթ, Ազգանուշ, Վարդգես, Հայրապետ, Լուսնթագ, Նորայր, Հրաչ, Հրայր, Արևշատ, Ալվարդ, Հրակ։