Հաշվեկշիռ(բալանս)

հաշվեկշիռը դա տնտեսության ֆինանսական վիճակի արտացոլումն է տվյալ պահին։ հաշվեկշիռը բաղկացած է 2 մասից` ակտիվներ, պասիվներ։ 

Ակտիվները արտացոլում են տնտեսության ունեցվածքը, իսկ պասիվները արտացոլում են այդ ունեցվածքի առաջացման աղբբուրը։

Հայաստանի Հանրապետության հարկերի տեսակներ

ՀՀ-ում բիզնես գործունեության համար վճարվող հարկերը։

1.Ավելացված արժեքի հարկ ԱԱՀ НДС ։ Ավելացված արժեքի հարկը ապրանքների ու ծառայություների վարձակալության աշխատանքների կատարման համար վարկ է։Ավելացված արժեքի ԱԱՀ արժեքը կազումում է վճարված գումարի 20%,այն վճարվում է ամսեկան,նկատի ունենանք որ որոշ ապրանքներ ազատված են ԱԱՀ-ից։

2.Շահույթահարկը բիզնեսի համախառն եկամուտի պետ բյուդջե վճարվող հարկն ե շահույթահարկի դրույքաչափը նույն պես 20% է իսկ հաշվարկելիս համախառն եկամուտից նվազեցնում են ձեռնարկատիրական ծաղսերը շահույթահարկը վճարվում է տարեկան 1 անգամ։

3.Ակցիզային հարկ-դա հարկ է որը վճարվում է հետևյալ ապրանքները վաճառելու կամ ՀՀ ներմուծելու համար՝Ալկոհոլային արտադրանք, ծխախոտ, քսայուղ, բենզին,դիզ վառելիք, նավթամթերք, ճնշակայանում վաճառվող բնական գազ։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափը կախված է հարկվող ապրանքի տեսակից։

4.Շրջանառության հարկ-այս հարկը փոխարինում է ԱԱՀ հարկին և շահույթահարկին։Այդ հարկից օգտվելու համար պետք է ամեն տարի միջև փետրվաէի 20 հարկային ներկայացնել համապատասխան հայտարարություն։Այն վճարվում է ամբողջ շրջանառության հաշվարկից եռամսյակը մեկ։Դրույքաչափը հազմում է ծառայություների համար 5%, առևտրի համար5% առտադրության համար3.4%
հանրային սննդի համար 6%։ Այս հարկը կարող են վճարել միայն այն կազմակերպություները որոնց շրջանառությունը նախորդ և չի գերխզանցել 580000դրամ։ Այս հարկից չեն կարող օգտվել աքցիզային ապրանքներ վաճառողները։

Համախառն աշխատավարձի հաշվարկ

Մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է, համախառնխշխատավարձից նվազեցնել հետևյալ ծաղսերը՝ եկամտահարկ20%, սոց վճար5%։

Հաշվարկենք 207.000դրամ համախառն աշխատավարձը։ 205.000դրամ

250.000 -5%-12500 20%-47.500=190000

Բիզնես նախագիծ՝ Էկո պայուսակների վաճառքի իրացման Մարքեթինգային պլան

Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը

Ձեռքի աշխատանք։ Պայուսակների արտադրություն։

2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում

Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը

• մատակարարների իշխանություն

Գինի արտադրվոիմ է Վայոց Ձորում ձեռք բերված խաղողից, հիմնականում Աղավնաձոր գյուղում մշակվող խաղողի տեսակներից, ներկա շամանակածրջանում խաղողի բերքի խնդիր չի դիտվում իսկ ղաղողը մթերել ցանկացողները շատ են, այդ իսկ պատճառով հումքի մատակարարման խնդիր չի դիտվում

Կտորը ձեռք ենք բերում տարբեր խանութներից օրինակ՝ Մալաթիա տոնավաճառից և Շրջանաինում գտնվող Ծիածան տեքստիլ խանութից։ Կտորը կարող են ձեռք բերել տարբեր կտորների խանութներից։

• գնորդների իշխանություն

Այստեղ հնարավորէ ունենանք ռիսկեր: Չնայած այն հանգամանքին, որ գինին քաջ ծանոթ է կրթահամալիրի թե աշխատակիցներին, թե հյուրերին, սակայն այն անծանոթ ապրանք է հանդիսանում գինիների շուկայում, և դեռ չի ստացել իր գնահատականը: Իսկ դա նշանակում է, որ գնորդները կարող են նախնտրել իրենց ծանոթ ապրանքանիշ:

Այստեղ կարող ենք ունենալ ռիսկեր։ քանի որ պայուսակների վաճառքը շատ է, գնորդները նույնպես, գնորդները նախընտրում են գնել իրենց ծանոթ էջից։ Այսինքն մեզ հարկավոր է փոքր-ինչ հայտնիություն ձեռք բերել, որպեսզի ունենանք շատ վաճառք։

• փոխարինող ապրանքների հայտնվելու վտանգ

Գինին կարող է փոխարինվել այլ ոգելից խմիչքներով: Սակայն մեր դեպքում որպես փոխարինող ապրանք կհամարենք այլ մակնիշի գինիները:

Էկո պայուսակները կարող են փոխարինվել կաշվե, այլ կտորից պատրաստված պայուսակներով։ Սակայն եթե մարդիկ գիտակցեն էկո պայուսակի իմաստը, կնախընտրեն այս տարբերակը։

• նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ

Գինին շուկայում առաջին հերթին կներկայանա, որպես կրթահալմալիրի ուսումնական, ուսանողների և երեխաների կողմից պատրաստված ապրանք: Այս տեսանկյունից նոր մրցակիօց հայտնվելու հավանականությունը այդքան էլ մեծ չէ:

Նոր մրցակիցներ հայտվելու վտանգը կա, սակայն եթե ձեռք բերենք ավելի մեծ հայտնիություն․ վտանգը այդքան էլ մեծ չի լինի։

• շուկայում գործող ընկերությունների միջև առկա թշնամական մրցակցություն

Հիմնական վտանգը կկայանա մրցակիցների ապրանքի որակի և բարի համբավի մեջ:

Հիմնական վտանգը ապրանքի որակի և դիզայնի հետ է կապված։

3.Գտնվելու վայրը  Առցանց(Instagram, Facebook)

4. Ծրագրի աշխարհագրական ընդգրկումն ու հաճախորդները /շուկայի հատվածը/

Հաըաստանի ողջ տարածքում։ Առաքումը կկատարվենք Փոստի միջոցով։

5 W Շերրինգտոնի մեթոդը

• Who

Ով է նպատակային սպառողը՝ Կրթահամալիրի սովորողների ընտանիքները, դասավանդողերը, Բանգլադեշ համայնքը

Ով է նպատակային սպառողը՝ 13-35 տարեկան կանայք և աղջիկները։

• Why

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ էկոլոգիսապես մաքուր է, իր երեխայի ձեռքով պատրաստված, առողջարար է, գինը մատչելի է

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ որակով է, գեղեցիկ դիզայնով։

• What

Տոների, ծնունդների, կնունքների համար ալկոհոլային ըմպելիք, լավ նվեր

Առօրյայում կրելիս, կամ որպես նվեր։

• When

Ընտանեկան, եկեղեցական, ծիսական տոնակատարություններ

Առօրյայում, խնջույք գնալիս»

• Where

Կրթահամալիրի Խաղողի և գինու դպրոցի մառանից, որտեղ ձեզ համար կկազմակերպեն նաը անվճար համտես և փոքրիկ բացատրություն գինու ծագման վերաբերյալ

Առցանց հարփակում։

5.Պահանջարկի ընդհանուր մեծությունը

Նախատեսված է իրացնել Բանգլադեշ համայնքում և Կրթահամալիրի դասավանդողների և ծնողների միջավայրում: Համաձայն նախորդ տարիների ունեցած փորձի կատարենք հետտևյալ հաշվարկը՝

Վաճառքն իրականացվել է ընկերների միջավայրում և իհարկե սոց կայքերում։

· յուրաքանչյուր սպառող տարեկան կտրվածքով կօգտագործի միջինում 2 լիտր գինի, քանի որ հիմնականում օգտագործվում են այլ գինիներ և մեր գինու քանակը սահմանափակ է։

Յուրաքանչյուր սպառող կգնի մեկ պայուսակ, և 10% կգնի 2-րդը որպես նվեր։

· սպառողների քանակը 1․400 հոգի (հաշվարկել եմ կրթահամալիրի սովորողների քանակը, որպես 1 ընտանիք մեկ լիտր + 200 հոգի դասավանդողներ)*

· մեկ լիտրի գինը 2․500 դրամ

մեկ պայուսակի գինը 2500-4000 դրամ է

Այսպիսով եզրակացնենք, որ տարեկան կտրվածքով կիրացվի 2․800 լիտր գինի։ Գումարային ընդհանուր հասույթը կկազմի 7․000․000 ՀՀ դրամ տարեկան։

6. Շուկայում կազմակերպության մասնակցության բաժնեմասը

· Մրցակիցների մոտավոր թիվը՝

ecobag_yerevan,ay_qez_toprak,ecobag4you,

Խոշոր մրցակիցներ՝ Արմենիա Վայն, Վեդի Ալկո, Տրինիտի Կանյոն

· Ձեր մրցակիցները խոշո՞ր են, թե՞ ոչ:

ոչ այքան

Խոշոր և մանր մրցակիցներ

· Արդյո՞ք նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

հաճախ ունենում են նման հատկանիշներ

Նման հատկանիշներից՝ բոլորը պատչաստված են գործարանային պայմաններում, օգտագործվում է հիմնականում արհեստական խմորիչ

Բոլորը դիզայները կատարվում են լավ ներկով, և գեղեցիկ փաթեթավորմամբ

· Արդյո՞ք Ձեր և նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

Մեր գինին պատրաստվում է բնական խմորիչով, քիմիական նյութեր չեն գործածվում, բնական խմորիչով: Կոնսերվանտներ առկա չեն, քանի որ քանակը փոքր է և նախատեսված չէ ինպորտի համար: Բացի այդ փոքր քանակը նախատեսում է որակ:

7.Վաճառքի գինը 

2500 -4000 հհ դրամ,նայած որակի տեսքի։

8.Վաճառքների ծավալների կանխատեսում

 123456789101112
Գինու վաճառք լիտրերով70010005050201001001400
     

Time management

7։00-8։00 պատրաստվել

8։00-8։40 ճանապարհ դեպի քոլեջ

8:40-9։00 սպասել դխսերին սկսվելուն 

9:00-14։00 դաս անել 

14։00-14։50 ճանապարհ դեպի տուն

14։50-15։20 զգեստափոխվել, պատրաստվել հաց պատրաստելուն

15։20-15։50 հաց պատրաստել

15։50-16։20 սպասել հացը լինելուն, ընթացքում շափի համար նկարներ գտնել, պատրաստելփոստել

16։20-17:30 հաց ուտել

17։30-18։00 տան գործեր անել

18։00-18։30 մայրիկիս եմ օգնել

18:30-19։00ուղղակի նստել

19։00-19։30 դասեր, ֆլեշմոբ

19։30-20։20 գիրք ընթերցել

20։20-21։20 էլի շոփի հետ կապված

21։20-22։30 հեռուստյցուց դիտել, հեռախոսով զբաղվել

22:00-22։30 լողանալ, քնել

1ժամ-ժամանակի կորուստ

Գովազդ

Գովազդը լավ ներկայացնելու համար պետք է լավ գաղափար։ Ըստ իս ինչ- որ բան արտադրելուց պետք է որակը լավը լինի, հետագայում լավ վաճառքի համար։ Գովազդը ներկայացնելիս ուշադրություն պետք է դարձնես նախ գաղափարին, իսկ հետո թե ինչ պետք է ցուցադրվի։
Առաջներում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ էր. պետք էր շատ փող, և այդ դեպքում կարելի էր ստեղծել շատ գեղեցիկ և շատ թանկ գովազդներ, վահանակներ , էլի ինչ-որ բաներ և դրանց տեղադրել շատ թանկ լրատվամիջոցներում՝ հեռուստատեսության ամենաթանկ ալիքներում, ռադիոյում, քաղաքի կենտրոնական փողոցներում… կարելի է էլի թվարկել, բայց պետք չէ: Պետք չէ, որովհետև էլ արդիական չէ՛:

Հեռուստատեսության ոսկե դարն անցել է՝ մենք հեռուստացույց չենք նայում, ռադիո լսում ենք գրեթե պատահաբար և օրական մի քանի րոպե, փողոցում մեծ վահանակներ տեղադրել իրենց կարողանում են թույլ տալ միայն բանկերը, բջջային օպերատորներն ու բուքմեյքերական ընկերությունները ։
Հիմա ակտուալ է գովազները անել սոց կայքի միջոցով։ Ոչ միայն տեղադրել նման վայրերում, այլ բլոգեռների օգնությամբ տարածվի ձեր ապրանքը։ Հիմա մեծ լսարան ունեցող բլոգեռներին նվիրում են իրենց իրերից կամ տալիս են գումար և գովազվում է իրենց ապրանքը։

«Մէլշու»ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. « Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «Մելշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կրճատ՝ «Մելշու» ՍՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Общество с Ограниченной Ответственностью «Мэлшу»

կրճատ՝ ՕՕՕ «Мэлшу»

անգլերեն լրիվ՝ «Melshu» LIMITED LIABILITY COMPANY

կրճատ՝ «Melshu» LLC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` Հայաստան,Երևան——————————————————————————————————————————————

ԵՐԵՎԱՆ-2020 թ.

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5. Անձը համարվում է ընկերության մասնակից իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում գրանցվելու պահից:

6. Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժնեմասը (դրա մասը) օտարել ընկերության մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, ինչպես նաև երրորդ անձանց: Ընդ որում, մյուս մասնակիցներն ունեն այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք՝ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն: Եթե ընկերության մյուս մասնակիցները չեն օգտագործել բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու իրենց նախապատվության իրավունքը կամ այն օգտագործել են մասամբ, ապա ընկերությունն ունի այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

7. Երրորդ անձանց օտարման անհնարինության դեպքում մասնակցի պահանջով ընկերությունն ինքը պարտավոր է ձեռք բերել մասնակցի բաժնեմասը, այն իրացնել մեկ տարվա ընթացքում այլ մասնակիցների կամ երրորդ անձանց կամ որոշում ընդունել բաժնեմասի չբաշխված մասի մարման ճանապարհով ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

8. Նախապատվության իրավունքի (այլ մասնակիցների կողմից վաճառվող բաժնեմասերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

9. Ընկերությունից դուրս եկող մասնակցի բաժնեմասը դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահից փոխանցվում է ընկերությանը:

10. ԸՆկերության մասնակիցները կարող են տեղեկություններ ստանալ ընկերության գործունեության մասին՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվառման, հաշվետվության, ընկերության արտադրատնտեսական գործունեության այլ փաստաթղթերի հետ.

11. Ընկերության մասնակիցները պարտավոր են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի սահմանած կարգի համաձայն կատարել ներդրումներ ընկերության կանոնադրական կապիտալում:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆԿԱՊԻՏԱԼԸ

12. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 300.000դրամ դրամ, որը բաժանված է 3 բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է 100.000 դրամ:

13. Ընկերության բոլոր 3 բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են սույն կանոնադրության հավելվածում նշված մասնակիցներին:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

14. Ընկերության կառավարման մարմիններն են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը և ընկերության գործադիր մարմինը` տնօրենը:

15. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է, որն ունի ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

16. Ընկերության մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է ընկերության տնօրենի կողմից տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական տարվա ավարտից ոչ շուտ, քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան վեց ամիս անց: Ընկերությունն իր գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատելու նպատակով պարտավոր է ամեն տարի գումարել մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողով:

17. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որն ընտրվում է ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով: Տնօրենն իրավունք ունի առանց լիազորագրի գործարք կատարել ընկերության անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում զուտ ակտիվների մեծության 25 %-ը:

«Մէլշու» ՍՊԸ կանոնադրության հավելված   «Մէլշու» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ   մասնակիցների ցուցակ   1. Մերի Հովեյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020 թ. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» 2020 թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Էջմիածին 2. Էլմիրա Բասմարջյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Երևան 3. Շուշանիկ Ներսիսյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020 թ. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Էջմիածին  
                                                                 Հավելված 2 ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 66-Ն հրամանի
«Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության   հիմնադրի որոշում թիվ 1   (կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)   ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.    Ես «Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր Մերի Հովեյանս միանձնյա որոշեցի`   1. հիմնադրել «Մէլշու» անվանումով «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,   2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 300.000 դրամ, 3. հաստատել «Մէլշու»
ՍՊԸ կանոնադրությունը, 4. ընկերության տնօրեն հաստատել Շուշանիկ Ներսիսյան -ին անձ.———— տրվ.
«——» «—————————» 20 թ. ——— -ի կողմից, հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:   Ընկերության հիմնադիր` Մերի Հովեյան
                 Հավելված 3 ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 66-Ն հրամանի
«Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1   (կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)   ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.    Մասնակցեցին ընկերության հիմնադիրները 1. Մերի Հովեյան2. Էլմիրա Բասմարջյան 3. Շուշանիկ Ներսիսյան  Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն) Ժողովի նախագահ ընտրել Մերի Հովեյանին, քարտուղար` Էլմիրա Բասմարջյան Օրակարգ` 1. ընկերության կանոնադրության հաստատում  2. ընկերության տնօրենի հաստատում  Շուշանիկ Ներսիսյանը առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը «Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝   1. հիմնադրել «Մէլշու» անվանումով «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,   2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 300.000 դրամ, որը բաժանված է 3բաժնեմասերի, յուրաքանչյուրը 100.000 դրամ անվանական արժեքով, 3. հաստատել ընկերության մասնակիցների ցանկը և նրանց ունեցած բաժնեմասերի չափը, 1. 33.3 % 2. 33.3 % 3. 33.3% 4. հաստատել «Մէլշու» ՍՊԸ կանոնադրությունը, 5. ընկերության տնօրեն հաստատել Շուշանիկ Ներսիսյանին -ին, անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից, հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:   Ժողովի նախագահ` Մերի Հովեյան Ժողովի քարտուղար` Էլմիրա Բասմարջյան

Իմ տեսլականը․ բիզնես գաղափարը

Բիզնես ունենալու համար պետք է որոշակի նպատակներ ունենալ։ Պետք է նախ մտածենք, թե բիզնեսն ինչի համար ենք ունենում՝ գումար աշխատելու՞, թե՞ հաճույքի։ Բիզնես ունենալուց առաջ պետք է ապագայի մասին մտածենք, թե ինչ կարող է լինել հետագայում և մեր բիզնեսով ինչքանով կարող ենք օգնել և դիմացինին և մեզ։

Հետաքրքրությունս և նպատակներս դիզայնեռության հետ է կապված։ Ես սիրում եմ ապագայի մասին շատ մտածել։ Մտքիս մեջ կարող է միանգամից մի քանի բիզնեսների մասին մտածելб(որոշների մասին նաև գրի եմ առնում) մտածել, թե մի քանի տարի հետո ինչ բիզնես կունենամ։ Ես ուզում եմ իմ մասնագիտության մեջ խորանալ, որպեսզի իմ հետագա բիզնեսները ճշգրիտ լինեն։ Тպատակս սա է՝ մոе 3-4 տարի հետո ունենալ հագուստի բիզնես, մոդելավորեմб կարեմ ինքս, այսինքն ունենամ իմ բռենդը։ Դրանից հետո այնքալ լավ բիզնես ուենամ, այնքան լավ դիզայնեռ լինեմ, որ շարունակեմ արտադրությունս նաև Ֆրանսիայում։ Մի խոսքով նպատակներս շատ են, իսկ ես հաստատ դրանց կհասնեմ իմ լավատեսության շնորհիվ։

SMART բիզնես նպատակների 5 տարրեր

նպատակը Յուրաքանչյուր հաջողված գործը հստակորեն ամրագրված է եւ նպատակաուղղված նպատակներ, հասնելու կոնկրետ նպատակներին: Այնուամենայնիվ, փոքր բիզնեսի աշխարհում շատ ձեռնարկություններ չունեն կենտրոնացված նպատակ: «Get more business», փոքր բիզնեսի սեփականատերերի բնորոշ պատասխանն է, երբ խնդրեց ապագա ծրագրերի մասին: Ցանկացած ինքնակառավարման գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է դուրս գար բաժնետերերի հանդիպումից, անորոշ պատասխան տալու համար:

Անկախ այն բանից, որ դուք ունեք 50 աշխատող ընկերություն կամ մեկի կայսրություն, ձեր բիզնեսի հաջողությունը կախված է ձեր նպատակների սահմանման եւ ձեռք բերելու ունակությունից:

Ստեղծեք ձեր բիզնեսը արագ սանդղակով, կիրառելով SMART- ի նպատակը :

SMART- ը հապավումը համարվում է հատուկ, չափելի, հասանելի, համապատասխան եւ ժամանակային նպատակների 5 տարրերի համար: Դա պարզ գործիք է, որն օգտագործվում է բիզնեսի համար, որպեսզի դուրս գան գաղափարախոսության գաղափարից դուրս, արդյունքների համար կիրառելի պլանի:

Հատուկ

Մեծ նպատակները լավ են որոշված ​​եւ կենտրոնացած: «Բոստոնի գույքի ապահովագրության շուկայում ձեռք բերեք երկու նոր միլիարդ դոլարի կորպորատիվ հաճախորդներ», ավելի իմաստալից է ձեր թիմը մոբիլիզացնելու համար, քան «Ավելի շատ բիզնես անել»: Ռայան Բլերը, The Goals Guy- ն գրեթե հստակ ասում է. «Focus- ը ստեղծում է հզոր ուժ` նպատակային ուժ : դուք կենտրոնանում եք նպատակին, ձեր նպատակը դառնում է մագնիս, քաշեք ձեզ եւ ձեր ռեսուրսները դեպի այն: Որքան ավելի շատ ձեր էներգիան կենտրոնացնեք, այնքան ավելի ուժ եք առաջացնում »:

Չափորոշիչ

Գոլը, առանց չափելի արդյունքների, նման է սպորտային մրցույթի `առանց հաշիվների կամ գնահատողների: Թվերը բիզնեսի կարեւոր մասն են:

Ներդրեք կոնկրետ թվեր ձեր նպատակների համար `իմանալով, թե արդյոք դուք գնում եք: Ձեր գրասենյակում տեղադրված նպատակային սպիտակ խորհուրդը կարող է օգնել ձեզ որպես օրվա հիշեցում պահել ձեզ եւ ձեր աշխատակիցը կենտրոնացած նպատակային արդյունքների վրա, որոնք ցանկանում եք ձեռք բերել:

Հասանելի

Շատ հաճախ շատ փոքր բիզնեսներ կարող են հասնել նպատակներին հասնելու համար: Ոչ ոք երբեւէ մեկ օրում միլիարդ դոլարի բիզնես չի կառուցել:

Վենչուրային կապիտալիստները եւ հրեշտակ ներդրողները անտեսում են անհամար բիզնեսի պլանները, որոնք առանձնահատուկ նպատակներ են հետապնդում: Երազում մեծ եւ նպատակասլաց աստղերի համար, բայց իրականում հիմնված մի ոտքը պահեք: Ստուգեք ձեր արդյունաբերության ասոցիացիան, որպեսզի ստանաք SMART- ի նպատակները , ձեր արդյունաբերության իրական աճի համար:

Համապատասխան

Ձեռքբերվող բիզնես նպատակները հիմնված են գործարար միջավայրի ներկայիս պայմանների եւ իրողությունների վրա: Դուք կարող եք ցանկություն ունենալ, որ ձեր ամենալավ տարին ունենա բիզնես կամ ավելացնեք եկամուտը 50% -ով, բայց եթե շուկայական անկում է առաջանում եւ ձեր երեք նոր մրցակիցները բացվում են, ապա ձեր նպատակները չեն համապատասխանում շուկայական իրողություններին:

Ժամանակի վրա հիմնված

Բիզնեսի նպատակներն ու խնդիրները պարզապես չեն կատարվում, երբ նպատակաուղղված ընթացքի հետ կապված ժամանակացույց չկա: Անկախ նրանից, թե Ձեր բիզնեսի նպատակը 20% -ով բարձրացնել եկամուտը կամ գտնել 5 նոր հաճախորդներ , ընտրեք ժամանակի նպատակը:

Երբ ձեր բիզնեսի նպատակները SMART- ն են, յուրաքանչյուր նպատակը ջախջախել է ձեր նպատակներին հասնելու համար առաջադրանքների եւ գործողությունների կոնկրետ շարք : Կարեւոր է պարբերաբար վերանայել ձեր նպատակները եւ անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարել: Փոքր բիզնեսի նպատակների նպատակը հաջողության կարեւոր գործիք է: Հիշեք վերջում SMART- ը:

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы