Ե. Չարենց Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կարոտը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Homework

To be (լինել) բայի ներկա ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I am                                           Am I ?                            I am not

You are                                    Are you?                        You are not

He/she/it is                             Is he/ she/ it ?                   He /she/ it is not

We are                                     Are we  ?                            We are not

You are                                   Are you   ?                            You are not

They are                               Are they ?                               They are not

To be(լինել) բայի անցյալ ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I was                                          Was I ?                            I was not

You were                                    Were you?                        You were not

He/she/it was                            Was he/ she/ it ?                   He /she/ it was not

We were                                     Were we  ?                            We were not

You were                                   Were you   ?                            You were not

They were                                Were they ?                               They were not

1 .Տեղադրել was/were , դարձնել հարցական և ժխտական

 1. My mother  was   a teacher. Was my mother a teacher? My mother was not a teacher.
 2. My brother and I  were  good tennis players. Were my brother and I good tennis players? My brother and i were not good tennis players.
 3. Ann  was at home. Her children  were at school.Was Ann at home? Were her children at school? Ann was not at home. Her children were not at school.
 4. My keys  were in the bag.Were my keys in the bag? My keys were not in tha bag.
 5. I was interested in football. Was I interested in football? I was not interested in football.
 6. was afraid of dogs. Was I afraid of dogs? I was not afraid of dogs.
 7. Your hands were cold. Were your hands cold? Your hands were not cold.
 8. They were in the garden. Were they in the garden? They were not in the garden.
 9.  Mary  was in her car. She was on her way home. Was Mary in her car? Was she on her way home? Mary was not in her car. She was not on her way home.
 10. We were at a lesson. Were we at a lesson? We were not at a lesson.
 11. It was an English newspaper. Was it an English newspaper? It was not an English newspaper.
 12.  The walls in our classroom  were yellow.Were the walls in our classroom yellow? The walls in our classroom were not yellow.
 13. The  door and the window  were white. Were the door and the window white? The  door and the window  were not white.
 14. This man was an engineer. Was this man an engineer? This man was not an engineer.
 15. Her mother  was Italian, and her father was Australian. Was her mother italian, and was her father Australian? Her mother  was not Italian, and her father was not Australian.

2. անգիր սովորել հետևյալ բառերը և յուրաքանչյուրով կազմել 1 նախադասություն

To be ill – հիվանդ լինել- I was ill yesterday.

To be present-ներկա լինել- I was not present meeting.

To be absent- բացակա լինել-I was absent yesterday’s lesson.

To be on duty-հերթապահ լինել-

To be sad-տխուր լինել-They were sad yesterday.

To be glad- ուրախ լինել- I am glad always.

To be happy- երջանիկ լինել-She is happy.

To be hungry- սոված լինել-We are hungry.

To be full up-կուշտ լինել(ստամոքս)-He is full up.

To be fed up- կուշտ լինել(կոկորդ)-You are fed up.

To be full of – լիքը լինել ինչ-որ բանով-They are full of.

To be hot- 1․ կծու 2․ շոգ լինել-1.Pepper is hot. 2.Today is hot.

To be warm- 1․ տաք 2․ ջերմ լինել-

To be cold- 1․սառը 2․ ցուրտ լինել

To be cool – զով լինել

To be sour- թթու լինել

To be sweet- քաղցր լինել

To be bitter- դառը լինել

To be tasty- համեղ լինել

Առաջադրանքներ

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:
«Պատանեկան խանդավառությամբ օրական երեք անգամ կաշեկազմ գրքով հունարեն էր սովորում»:

2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։

ա. աղոթքն իր տեղը     4.                  1. անտերին՝ գելը
բ. զուռնեն էնտեղ փչիր     2.           2. որտեղ լսող կա

գ. հացը տաշտիցդ վերցրու  5.        3. փախլավան ուրիշը կերավ

դ. տերովին տերն է տարել  1.         4. թուրն իր տեղը

ե. ալյուրը մենք մաղեցինք  3.         5. ընկերը՝ գյուղիցդ

3․ա) Ո՞րն է հոգաբարձու բառի առաջին արմատը : Հոգ՝ խնամակալ

բ) Մարդ և տիկին գոյականներից ո՞րը հոգնակիի կազմության զուգաձևություն ունի:

գ) Ի՞նչ հնչյունափոխություն կա ստրջացում բառում: ե-ը

դ) Վարկաբեկել և վարքուբարք բառերից ո՞րի երկու արմատն էլ համանուն ունեն: Վարքուբարք

.  Ուղղել սխալները․

1.   Մարդկանց նայում էր ակնոցի տակից քննախույզ հայացքով:

2. «Մեր լեզուն մեր խոսքն է »։

3. — Իմ լավ բարեկամին քեզ մոտ կուղարկեմ, -խոստացավ ընկերս: 

4. — Ձեր անդունդներով եկեք չափվեք: 

5․ Նա հասկացողություն անգամ չուներ, թե ինչի շուրջ են բանավիճում ներկաները:

Մեխանիկական շարժում,նյութական կետ, հետագիծ,տեղափոխություն

Մեխանիկական շարժման օրինակ՝ ինքնաթիռի տեղափոխումը Նյութական կետ՝ ինքնաթիռը չի շարժվում ուղևորների նկատմամբ,շարժվում է միջավայրի նկատմամբ Հետագիծ՝ ինքնաթիռը թողնում է հետագիծ Տեղափոխություն՝ տեղափոխվում է Հայաստանից դեպի Ռուսաստան

Переводчик

Колледж образовательного комплекса “Мхитар Себастаци”

Учащиеся здесь получают начальное и среднее профессиональное образование

По линии среднего профессионального образования в колледже действуют следующие отделения:

o Дошкольное образование

o Делопроизводство с углубленным знанием иностранного языка

o Организация туристических услуг с углубленным знанием иностранного языка

o Библиотечное дело

o Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла

o Техническое обслуживание компьютерных сетей

o Фотографическое дело

o Моделирование и конструирование одежды

С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:

o Технология бродильного производства и виноделие

o Компьютерное художественное проектирование

По линии начального профессионального (ремесленного) образования действуют следующие отделения:

o Садово-парковое дело

o Технология швейного производства

o Садоводство

o Садовник

o Поварское дело

С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:

o Виноделие и производство соков

o Гончарное дело

Мы в колледже стремимся создать надлежащую обстановку для профессионального обучения современными студиями-мастерскими-лабораториями.

У нас в основном осуществляется обучение производством. Мы убеждены, что лучшее обучение – обучение выполнением, реальной работой.

Наши образовательные программы организуются согласно учебному расписанию, учебным проектам всего образовательного комплекса, персональными цифровыми инструментами обучения.

Обучение у нас становится также персональным, поскольку имеем возможность выбора курсов дополнительного образования. У нас действуют также открытые клубы развития хобби, открытые творческие сборы, смотры, выставки-концерты- представления, праздники.

В колледже имеются также походные, военно-спортивные лагеря, которыми пользуются также студенты колледжа.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ

Այստեղ սովորողները ստանում են նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն

Քոլեջում միջին մասնագիտական կրթության գծով ունենք հետևյալ բաժինները.

o Նախադպրոցական կրթություն

o Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

o Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

o Գրադարանային գործ

o Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

o Համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

o Լուսանկարչական գործ

o Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

Այս տարի սեպտեմբերից կբացվեն նաև երկու նոր բաժիններ.

o Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

o Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ունենք հետևյալ բաժինները.

o Պարտեզապուրակային գործ

o Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

o Այգեգործություն

o Այգեպան

o Խոհարարական գործ

Այս տարի սեպտեմբերից կբացվեն նաև երկու նոր բաժիններ.

o Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

o Բրուտագործություն

Մեր քոլեջում աշխատում ենք ստեղծել մասնագիտական ուսուցման համար պատշաճ միջավայր՝ արդիական արվեստանոց-արհեստանոց-լաբորատորիաներով։

Մեզ մոտ հիմնականում իրականացվում է արտադրությամբ ուսուցում։ Մենք համոզված ենք, որ ամենալավ ուսուցումը կատապելով, իրական աշխատանքով ուսուցումն է։

Մեր կրթական ծրագրերը կազմակերպվում են համակրթահամալիրյան ուսումնական օրացույցով, ուսումնական նախագծերով, ուսուցման անհատական թվային գործիքներով։

Ուսուցումը մեզ մոտ նաև անհատական է դառնում, քանի որ հնարավորություն ունենք լրացուցիչ կրթության դասընթացներ ընտրել։ Մեզ մոտ գործում են նաև նախասիրությունների զարգացման բաց ակումբներ, բաց ստեղծագործական հավաքներ, ստուգատեսներ, ցուցահանդես-համերգ-ներկայացումներ, տոներ։

Կրթահամալիրն ունի նաև արշավախմբային, ռազմամարզական ճամբարներ, որոնցի օգտվում են նաև քոլեջի ուսանողները

1.The meaning of my name 2.Տեղադրել am,is, are 3.Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական․

1.Mary is a feminine given name, the English form of the name Maria, which was in turn a Latin form of the Greek name Μαρία (María), found in the New Testament.

 1. My mother is   a teacher.
 2. My brother and I are good tennis players.
 3. Ann is at home. Her children  are at school.
 4. My keys  are in the bag.
 5. I am interested in football.
 6. am afraid of dogs.
 7. Your hand are cold.
 8. They are in the garden.
 9.  Mary is in her car. She is on her way home.
 10. We are at a lesson.
 11. It is an English newspaper.
 12.  The walls in our classroom is yellow.
 13. The  door and the window are white.
 14. This man is an engineer.
 15. Her mother is Italian, and her father is Australian.

3.

1․Her name is Jane. Is her name Jane? Her name isn’t Jane.

2.It is a black cup. Is it a black cup? It isn’t a black cup.

3. This is Yerevan’s map. Is this Yerevan’s map? This isn’t Yerevan’s map.

4. That film is good. Is that film good? That film isn’t good.

5. They are students of  “Photography” department. Are they students of “Photography” department? They aren’t students of  “Photography” department.

6. Those men are doctors. Are those men doctors? Those men aren’t doctors.

7. Tom and Ben are best friends. Are Tom and Ben best friend? Tom and Ben aren’t best friend.

8.This is my exercise book. Is this my exercise book? This isn’t my exercise book.

9. Moscow is a big city. Is Moscow a big city? Moscow isn’t a big city.

10. I am a quiet person. Am i a quiet person? I amn’t a quiet person.

Առաջադրանք

Բառախմբից առանձնացնել գույն ցույց տվող բառերը: Վճիտ,խաժ ,զիլ ,կաթնաթույր ,ձյունափառ, մավի ,ձյունաթույր, բիլ, որբ ,ոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ, դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, նշույլ,լուրթ:

Обо мне

Здраствуйте.Меня завут Мери.Я родился в Ереване. Мне 15 лет.Я из Эчмиадзина.Я закончила девятый класс.Я люблю рисовать,танцевать и слушать песни.Я учусь в колледже Мхитар Себастаци.Я выбрал раздел моделирования одежды.

Սևանա լճի անվանումների հետ կապված ավանդությունները

  Պատմական անցյալում Սևանա լճի անունը բազմիցս, փոխվել Է՝ Գեղամա ծով, Գեղարքունի, Գյոկչա, Գոկչա, Դարյա-Շիրին, Քուքչա-Դարյա, Քուքչա-Թենգիզ։ Սրանցից յուրաքանչյուրի հետ լեգենդներ են կապված։ Այսպես՝ իբր, Վանի հայերը վերաբնակվեցին Սևանի ափերին, կարծելով, որ սա Էլ մի այնպիսի լիճ է ինչպիսին Վանա լիճը։ Սակայն դաժան ձմեռը փշրեց նրանց հույսերը, և նրանք վշտացած բացականչեցին՝ «Սև Վան եկավ մեր գլխին…»,այստեղից էլ լճի անունը մնաց Սևան։
          Գիտությունը ասում է , որ Սևան անունը գալիս է սապագրային ժամանակաշրջանից և ծագում է «սիուննա» կամ «շանա» բառերից, որը նշանակում է «լճային աշխարհ»։

          Գեղամա ծով» անվանման մեկնաբանությունը գտնում ենք Խորենացու մոտ։ Հնագույն  մայրաքաղաք Ար­մավիրում .Ամասիային ծնվում է արու զավակ՝ Գեղամը։  Մեծանալով ու առնականալով Գեղամը անցնում է լեռների այն կողմը և դուսր է գալիս Սևանի ափ, բարեկարգում է երկիրը, որից էլ ծովն ստանում է Գեղամա ծով անվանումը։         

        Մինչև XIX դարի կեսերը, ավելի ճիշտ մինչև Արևել­յան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելը (1828թ.) , լիճը կոչվում Էր Գյոկչա կամ Գոկչա, և այդ անվանումը հանդիում է գրական շատ աղբյուրներում, որ նշանակում է «Կապույտ ջուր»։ Հհետաքրքրական մի լեգենդ կա «Գոկչայ» անվան  հետ ։

         Ըստ այդմ , իբր թե Լենկ Թեմարը Սևանի ավազանը նվաճելուց հե­տո հարցնում Է Մելիք Մանուչարին, թե որքա՞ն է նրա հարստությունը

       — Թող ապրի խանը,– աատասխանոսք   է Մելիքը,-ես այնքան հարուստ եմ, որ քո ողորմածությամբ կարող եմ ձեթով   ոռոգել   Մազրայի   դաշտը։

       — Գյոկչա (գեղեցիկ է),– բացականչում է ակնապիշ Լենկ Թեմուրը,– չոխ գյոկչա (շատ գեղեցիկ է) այն բոլորը, ինչ ես տեսնում եմ։

          Այդ օրվանից լիճը կոչվեց Գյոկչայ

Պարսիկները լիճն անվանում էին Դարյա Շիրին, որ նշանակում Է քաղցրահամ լիճ, թուրքերն անվանում էին՝ Քուքչա– Դարյա կամ Քուքչա Թենգիզ,  որ նշանակում է կա­պույտ ծով։

Իմ մասին

Ես Մերի Հովեյանն եմ: Ծնվել եմ Ապրիլի 21-ին, Երևանում: Այժմ 15 տարեկան եմ։ 4 տարի հաճախել եմ պարի դասընթացների: 13-15 տարեկաննում հաճախել եմ նկարչության դասընթացների: Ավարտել եմ Վաղարշապատի Անդրանիկ Զորավարի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 9 -րդ դասարանը։ Ընդունվել եմ Մխիթար ՍԵբաստացի քոլեջ և ընտրել եմ հագուստի մոդելավում բաժինը,քանի որ այն ինձ շատ է հետաքրքրում:Սիրում եմ ազատ ժամանակ նկարել,պարել,երգել,զբոսնել,ընթերցել նաև նկարվել հեռախոսով…մի խոսքով սիրում եմ ազատությունը: